هفت لنگ وچهار لنگ

طوایف و تیره‌های بختیاری

قوم بزرگ بختیاری به دو شاخهٔ هفت لنگ و چهار لنگ تقسیم می‌شود.

هفت لَنگ شامل چهار بابِ بهداروند، بابادی، دورکی و دینارانیونوروزی است.

چهار لَنگ شامل پنج باب محمودصالح (ممصالح)، کینورسی، زلقی ذَلِکی، مَیوند (ممی‌وند) و موگویی است.

بررسی طوایف هفت لنگ وچهار لنگ

 

ترین و ناب ترین تقسیم بندی ها در بین ایل ها و اقوام ایران و جهان می باشد و اکثر قوم شناسان بر این باورند که در نوع خود ینظیر است.بهتر است بدانید این تقسیم بندی توسط خود بختیاریتقسیم بندی هفت لنگ ها و چهار لنگ ها یکی از دقیق ها و توسط خان ها و بزرگان ایل برای دستیابی بهتر مردم بختیاری به یکدیگر انجام شد و اصولا چند روستای نزدیک به هم را با هم جمع می بستند و یک نام بر روی آنها می گذاشتند. و این معنی را نمیدهد که مثلا طایفه دورکی از یک نژاد و طایفه بابادی از نژاد دیگر بلکه تقسیم بندی نوعی تقسیم بندی سیاسی است مانند تقسیم بندی استان های یک کشور. شاخه هفت لنگ بختیاری شامل چهار باب اصلی دینارونی-بهداروند(یا بختیاروند)-دورکی-بابادی.که البته از میان اینها بابادی و بهداروند خود به نوعی زیر مجموعه دینارونی میشوند یعنی این دو باب یعنی بابادی و بهداروند در گذشته جزو دینارونی بوده اند اما با گذشت زمان و بزرگ شدن خود یک باب شناخته میشوند و از این حیث دینارونی بزرگترین باب بختیاری است و کلا برای نام بردن طایفه ها از دو باب اصلی دنارونی و دورکی استفاده میکنند.البته بحث باب شناسی یک اصل منطقه ای است و به طایفه های هم جوار که در یک منطقه زندگی میکنند یک باب گویند،و بحث باب ها در میان خود بختیاری ها هم زیاد رواج ندارد.اما مهم طایفه های هر باب است.مثلا طایفه های مهم باب دیناران میتوان به اورک،بابادی،بختیاروند،ململی ،راکی ،گورویی ،لجمیر اورک،سحید و... اشاره کرد و در باب دورکی به دورک وند،بابا احمدی،موری ،گندلی، زراسیوند،اسیوند،آسترکی و... اشاره کرد.حال اینکه هر کدام از اینها نیز خود یک زیر مجموعه دارد.مثلا طایفه اورک که یکی از طوایف بزرگ بختیاری محسوب میشود بصورت زیر است: اورک شامل موزرمویی – خواجه – لندی - زنگی – غلام – کشی خالی – اولاد حاجی علی – غریبی – جلالی – ممسنی – چهار بینی چه - گل بامکی که هر کدام از موارد بالا خود یک یا چند روستا را شامل میشود.

/ 0 نظر / 11 بازدید