گرپی

گرپی (گرپه)

گرپه نام منطقه‌ای است که بین استان لرستان و استان خوزستان واقع شده‌است. برای رفتن به گرپه باید از ایستگاه تَله زنگ شروع به حرکت کرد و ۴ساعت پیاده روی دارد تا به این منطقه وارد شد البته مسیرهای آن بسیار سخت گذر هستند. گرپه سرزمین بختیاری‌هایی است که به آنها گرپی می‌گویند. آنها بسیار انسان‌هایی مهربان مهمان نواز و با محبتی هستند که به دلیل دسترسیِ کمتر دیگران به آنها، کمتر دچار آسیبهای فرهنگی و تغییرات زیستی شده‌اند و از همین روی نمونهٔ کاملی از ایرانی‌های کهن هستند. این منطقه گرمسیر است و آبشارهای زیبایی نیز دارد. در گرپه فسیلهای زیادی از جانوران دریایی که بعضی از آنها بسیار بزرگ اند در محلی به نام بند سرخه وجود دارد که به بررسی‌های علمی نیاز دارند. در این منطقه معادن دست نخورده زیادی وجود دارد که همهٔ آنها ناگفته و پنهان مانده‌اند و دست انسان و فعالیتهای مخرب او هنوز به این منطقه نرسیده‌است. در این منطقه پلنگهای زیادی نیز زندگی می‌کنند. گرپه دارای محل‌های زیادی است که هر کدام اسمی دارند که تعداد اسامی آنها به ۱۳۲ نیز میرسد مانند:گرپی ره.بن سره.چیتال.و.... کوه بلند سالن نیز درگرپه نمایان است.

/ 0 نظر / 8 بازدید