چهارمین سالگرد استاد بی بدیل آواز بختیاری

تش منه کار غم اوفتا نیله که جا بگریم

 

 

کم کم به  چهارمین سالگرد عزیز از دست رفته استاد بی بدیل آواز بختیاری آ بهمن علاالدین نزدیک می شویم.

 آنچه کار استاد آ بهمن را منحصر به فرد و باز نا یافتنی کرده بود ، روح بخشیدن و جاندار بیان کردن شخصیت ها و فضای شعر بود .

مینا بنفشی که برای همه نمونه معشوقه ای در ایل بود که او را به طرز هنرمندانه ای برای ذهن مخاطب قابل تصور کرده بود . دختری با مینای بنفش ، با دستمالی هفت رنگ و چشمانی نمونه ؛ یا داستان عشق خدابس  و عبد ممد للری که واقعیت بود و استاد با هنرش آن را ماندگار کرد شاید اگر علاالدین نبود این داستان دلدادگی  با گذشت روزگار از ذهن همگان پاک می شد . همچنین در دنگ و فنگ به شرح ناکامی ها و و کارهای از پیش نا معلوم روزگار می پردازد . همینطور شقاوت های برزگر در برزگری و...  

 هـمـه ایـلِ بـیـاریـن وا دیـاری                      گرد واری بِکنین بیاین هَیاری

  همه ئی وِه سر زَنین سی شر آواز                هَمو کِه ناله ایکرد چی کَوگِ تاراز

مال کَنونِ وِل کنین شیرِ سنگی نِ بیارین         ری مزارِ شیرِمون نشونِ ایلِ بزارین

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید