سردارمحتشم

غلامحسین خان معروف به سردارمحتشم
پیشینه:فرمانده قوای مشروطه بختیاری درحمله به تهران
زادروز:1242شهرکرد
وفات:1329
نام پدر:امامقلی خان حاج ایلخانی...
مادر:بی بی زینب دختر حسینقلی خان
همسر:زهرابگم
سوابق: ایل بیگی کل بختیاری
سردار محتشم مردی ادیب شجاع وبسیاردرستکار بود وسرانجام درسال 1329 به مرگ طبیعی درگذشت(یادنامش جاودان باد) 
  
غلامحسین خان معروف به سردارمحتشم  پیشینه:فرمانده قوای مشروطه بختیاری درحمله به تهران زادروز:1242شهرکرد وفات:1329
/ 0 نظر / 16 بازدید