زندیگینامه داراب افسر بختیاری

 

شاعر معاصر بختیاری آقای داراب افسر بختیاری فرزند آ . اصلان از طایفه احمدی بختیاری است . مادر آقا اصلان خواهر حسین قلی خان ایلخانی و بی بی گوهر مادر آقای داراب افسر دختر حسین قلی خانی می باشد .

  آقای داراب افسر در سال ۱۲۷۹ شمسی در چقاخور بختیاری متولد شده و از سال ۱۳۲۰ شمسی مقیم اصفهان گردیده اند . از سن سی سالگی شروع به سرودن شعر کرده و اولین شعر ایشان به زبان بختیاری شعر ملی و جالبی است که به نلم (رستا خیز مسجد سلیمان ) آن را مو سوم ساخته. متاسفانه امروز بیش از ۱۵۰۰ بیت از اشعارش را محفوظ نداشته و بیش از همه اشعار مدحی که با خلوص نیت نسبت به حضرت علی به نام عمرویه را که با زبان بختیاری است را بسیار دوست دارد .

جد او حیدر خان نام داشته و از طایفه پاپی لرستان و معاصر صفویه بوده است. متاسفانه داراب افسر از سال ۱۳۳۷شمسی به علت سکته و فلج نیمی از بدن منزوی و خانه نشین می گردد. داراب افسر علاوه بر گفتن اشعار به زبان بختیاری به زبان فارسی نیز شعر گفته است

/ 0 نظر / 10 بازدید